Loading...

CBE Call For Recruitment(2nd Round) – Arada District

እንኳን ደስ አላችሁ!
ከዚህ በታች የተዘረዘረው አመልካቾች በኢትዮጵያ ንግድ ባንክ አራዳ ድስትርክት Bank Trainee የስራ መደብ ባወጣው ክፍት ስራ ተወዳድራችሁ በመሆኑ በድጋሚ እንኳን ደስ አላችሁ

error: